Linjefag

Linjefagene er din mulighed for at specialisere dig i lige præcis de fag, som du gerne vil kunne undervise i. Fagene følger i hovedtræk de fag, som også findes i grundskolen. Vi har dog som noget særligt tre linjefag, som man ikke kan få på andre læreruddannelser, og som knytter sig til særlige skoleformer, vi uddanner til. De tre linjefag er friluftsliv, drama og teater, samt mediefag. 

Læs mere om de enkelte linjefag nedenfor.

Som studerende skal du vælge minimum fire linjefag, med mulighed for at vælge op til fem linjefag. I valget af linjefag er det værd nøje at overveje, hvilken sammensætning af fag man ønsker sig i forhold til, hvilke jobmuligheder de enkelte fag tilbyder. Det gælder i forhold til, hvilke skoleformer man ønsker at være lærer i, men også hvilke fag der er store og små fag ude på skolerne, og dermed hvilke muligheder de giver for at sammensætte en stilling som lærer. 

Den måde fagene er grupperet på i skemaet, hvor nogle af fagene ligger samtidig, begrænser dog valgmuligheden. Fag, der ligger i samme blok, udelukker derfor hinanden. Du vælger først endeligt fag, når du er begyndt på læreruddannelsen efter, at alle fag er præsenteret af lærerne i introforløbet. 

Blok Fag
A Engelsk / Tysk
B Idræt / Musik
C Billedkunst / Drama og teater / Håndværk og design
D Matematik / Historie-samfundsfag
E Friluftsliv / Medie og teknologiforståelse
F Dansk / Fysik-kemi
G Dansk /Religion / Naturfag

Måske også relevant

Obligatoriske
fag

Praktik-
perioder

Speciale-
semester

På Den frie Lærerskole arbejder vi med et helhedssyn på læreruddannelsen.

Livet på Den frie Lærerskole