Fysik/kemi

Atomer, magneter, salte og elektronegativitet - hvad er det nu, det er, og hvordan undervises der i fænomener, som vi ofte slet ikke kan se og føle? Svaret findes i fysik- og kemiundervisningen, og denne kan være med til at forklare, hvordan hele vores omverden fungerer. Fysik og kemi kan gøre det abstrakte konkret og det komplicerede stof let forståeligt. 

I Fysik/kemi tager vi i undervisningen i størst muligt omfang udgangspunkt i praktiske øvelser, forsøg og undersøgelser. Faget skal både i skolen og på læreruddannelsen være et praktisk fag, hvor elever og studerende får mulighed for at opdage sammenhænge, blive forundret og til tider også godt underholdt. På baggrund af den praktiske tilgang kommer sikkerheden til at fylde meget, for det er vigtigt, at man som kommende fysik/kemilærer ved, hvad man må, og hvor tingene kan gå galt. Her har vi et stort ansvar.

Undervisningen i grundskolen har de senere år fået et langt større fokus på, at alle naturfagene skal ses i en større sammenhæng og have et større samarbejde. Naturvidenskabelige metoder, undersøgende tilgange, perspektiveringer og naturvidenskabelige modeller fylder derfor meget i faget, og man kan som studerende forvente at arbejde både med et elev- og lærerperspektiv på dette. Teoretisk arbejder vi på et niveau over grundskolen, og fokus ligger ofte på at give eleverne en god forståelse af vores omverden. 

Martin Søgaard
Underviser i matematik og fysik/kemi
ms@laererskolen.dk
Læreruddannet, MA i naturfagsundervisning samt matematikvejleder. Har arbejdet en årrække i folkeskolen, deltaget i mange naturfags-udviklingsprojekter og er beskikket censor i fysik/kemi på læreruddannelsen.
En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som det er muligt at begå inden for et begrænset område
Niels Bohr

Livet på Den frie Lærerskole