Obligatoriske fag

På Den frie Lærerskole har du, foruden de linjefag du selv har valgt, en række fag, som er obligatoriske og indgår som en del af din grundfaglighed som lærer. Disse fag ligger primært i begyndelsen af uddannelsen, især på første år, og er på den måde med til at danne grundlaget for arbejdet med både din faglighed og læreridentitet gennem hele uddannelsen. 

På Den frie Lærerskole har de studerende mange timer i de obligatoriske fag. Det skyldes ikke mindst, at vi mener, at det grundlag, du som lærer skal have – uanset hvilke linjefag du vælger – er afgørende for din mulighed for at kunne handle og tænke som lærer. Det handler også om, at vi finder det vigtigt med tid til både dialog og refleksion over nogle af de mest afgørende og centrale spørgsmål, der knytter sig til det at være lærer. At blive lærer tager tid, og det vil vi gerne give dig. Og endelig er fagene også en del af din personlige dannelse, som vi på Lærerskolen vægter meget højt. 

Nedenfor kan du læse om de forskellige obligatoriske fag på uddannelsen. Du kan også læse lidt om valgfag og faguger. 

Livet på Den frie Lærerskole