Billedkunst

Billedkunst er primært et udtryksfag, der sigter imod at uddanne dig som billedkunstlærer. Her udvikles din didaktiske bevidsthed, din formidlings- og struktureringsevne, dit mediekendskab og din håndværksmæssige kunnen og viden. I faget er der fokus på at tilrettelægge undervisning, forstå forskellige målgruppetyper og varetage materialer og værksted. Når du træner dit håndværk og forskellige metoder, opdager udfordringer og måder at takle dem på, bliver du i stand til at kunne rammesætte undervisningen og vejlede dine elever. 

Undervisningen er tilrettelagt, så den udfordrer din vanetænkning og udvikler din kreativitet, og tilpasses, så alle uanset niveau kan være med. Vi får inspiration fra og forståelse for en bred vifte af visuel kultur via oplæg, besøg på udstillinger og teoretiske input. Når det er dig, der laver oplægget, udvikler du din research- og formidlingsevne. Du udvikler dig sammen med og i kraft af dine medstuderende, og du inviteres med til at skabe dele af undervisningens indhold og form. Vi beskæftiger os med et meget bredt udvalg af klassiske og helt nye teorier.

Billedkunst er et sjovt, undersøgende, kreativt, udfordrende og yderst dannende linjefag. Det er meget anvendeligt i andre fag, og nærmest uundværligt som indskolingslærer. At vælge billedkunst som linjefag kræver primært, at du har lyst til og mod på at kaste dig åbent og seriøst ind i opgaverne. Dele af værkstedet er åbent i fritiden.

Elin Østergaard
Underviser i Billedkunst og Det mellemfaglige
eo@laererskolen.dk

Livet på Den frie Lærerskole