Engelsk

Er du nysgerrig på, hvordan mennesker lærer sprog? Hvad skal der egentlig til for at lære et nyt sprog? Og hvordan man som engelsklærer kan planlægge en undervisning, hvor det lykkes?

Engelskfaget har et stærkt fokus på at finde svar på disse spørgsmål og øve os i at kunne inspirere og udvikle børn og unges sprogkundskaber med engelsk som målsprog. Fagets fokus er at formidle engelsk som et verdenssprog, der åbner døre for dig og for dine kommende elever.

Har du engelsk på Lærerskolen, vil du arbejde med at undervise på alle niveauer: Helt fra begynderengelsk i 1. klasse, hvor eleverne endnu ikke kan læse og skrive på deres modersmål, og op til 10. klasses eksamen i mundtlig og skriftlig engelsk.

Vi arbejder på et fremmedsprogsteoretisk fundament i en masse praktiske og kreative arbejdsformer, hvor du som studerende både afprøver forløb og diskuterer dem både fra elev- og lærerperspektiv. Som en del af undervisningen laver vi selv undervisningsforløb, hvor du underviser dine medstuderende, eller vi samarbejder med lokale friskoler.

Engelsklærere er ofte selvskrevne som medspillere i internationalt samarbejde og et globalt udsyn på skolerne. Derfor arbejder vi med interkulturel læring, et nuanceret kultursyn og elevers “møde med det fremmede”.

Britt Stochholm
Underviser i Engelsk, Fortælling og Sproget
bs@laererskolen.dk
Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og MA i Fremmedsprogspædagogik fra KU. Tidligere efterskole- og friskolelærer.
Education is the sum of what students teach each other between lectures and seminars
Stephen Fry

Livet på Den frie Lærerskole