Musik

Som musiklærer befinder du dig i begivenhedernes centrum. Det kan være som sammenspilsleder og korleder, eller som underviser og tilrettelægger af den almindelige musiktime. Sang, sammenspil, musiklege, folkedans, musikteori, rytmisk træning mv. kræver nærvær og lyst til at vise eleverne musikkens mange glæder og muligheder. Det er lysten og trangen til at videregive og formidle i forbindelse med holdaktiviteter, der er det bærende i musikundervisningen. 

Musik er færdigheder, men også livsudtryk og kreativitet. På Den frie Lærerskole er det en vigtig pointe, at musik ikke kun er reproduktion, men i høj grad også muligheden for på solid faglig grund at skabe nyt. Dels som en tilgang til at være menneske i verden, og dels for som lærer at kunne tilrette undervisningsmateriale til et konkret hold og den enkelte elev. Musik indebærer på den måde en opmærksomhed på, at også dine elever får mulighed for at være medskabende.

Stemme, krop og instrumentale færdigheder er nødvendige byggesten for den gode musiklærer. Meget lærer du i løbet af uddannelsen, men det er nødvendigt med et vist fundament fra starten.  

Der er et rigt musikliv på Den frie Lærerskole. Der er mange bands og kor, ligesom der tilbydes korsang som fritidsaktivitet og som en associeret del af linjefaget.  Det er også muligt at modtage undervisning i sang, klaver, guitar, bas, trommer og en del blæseinstrumenter. Som studerende med musik som linjefag skal man tage del i dette og derigennem udbygge sin egen musikalske dannelse, samt bidrage til at kvalificere og understøtte aktiviteterne på linjefaget.

Carsten Borbye Nielsen
Underviser i Musik og Det mellemfaglige
cn@laererskolen.dk
Almen musikpædagog (AM) fra Det Fynske Musikkonservatorium. Tidligere højskolelærer (2 år) og efterskolelærer (11 år). Mangeårig korleder, arrangør og sangskriver. Forfatter til en lang række bøger med musikpædagogiske materialer.

Livet på Den frie Lærerskole