Drama og teater

Spotlyset tændes, musikken slår stemningen an, en sitren i rummet, kroppe og stemmer i bevægelse: Skolen laver teater. 

Drama og teater er et stort fag i både fri-, efter- og højskoler, fordi vi i de frie skoler ved, at scenekunstens nærvær og magi både kan åbne dit hjerte, din hjerne og fællesskabet. På Den frie Lærerskole udbyder vi derfor som den eneste læreruddannelse i Danmark linjefag i Drama og teater. 

Drama og teater er et æstetisk fag fuld af latter, energi, bevægelse og følelser. Du bliver uddannet til at undervise i en række af teaterets og dramaverdenens områder og metoder. Vi arbejder med forskellige tilgange til skuespil og teater, f.eks. improvisation, naturalisme og det ekspressive udtryk, og vi lader os inspirere af forskellige stilarter og teaterhistoriske epoker, ligesom vi bruger drama som tværfaglig metode. 

I undervisningen har vi en legende tilgang til læring og udvikling, så du keder dig aldrig i dramasalen. Praksisarbejdet er kombineret med teoriundervisning og løbende didaktiske refleksioner om undervisningens mål, organisering, afvikling og evaluering. Du får respons, når du er på som underviser og instruktør. Undervisningen er planlagt, så du har medindflydelse på de temaer, vi arbejder med, og forestillinger vi laver. 

Vi har et levende teater- og dramamiljø på Den fri Lærerskole både i og udenfor undervisningen, hvor du selv kan iscenesætte forestillinger og få lov til at nørde dine særlige teaterinteresser. Vi afholder desuden Den frie Teaterfestival hvert år, hvor vi inviterer dramahold fra efter- og højskoler til en stor teaterfest.

Vi er af samme stof, som drømme gøres af
Shakespeare
Hanne Kirk
Underviser i Drama og Teater, Fortælling og Det mellemfaglige
hk@laererskolen.dk
Cand.mag. i Dramaturgi og Historie samt tillægsuddannelse i journalistik. Tidligere højskolelærer. Forfatter til artikler og fagbøger i Drama og fortælling. Har arbejdet i mange år med efteruddannelse af lærere fra friskoler, efterskoler og højskoler i drama og fortælling. Medlem af bestyrelsen i Danmarks Dramalærerforening.

Livet på Den frie Lærerskole