Idræt

Hvis du elsker at bevæge dig og dyrke sport, så er Idræt måske noget for dig. Hvis du ovenikøbet brænder for at formidle din egen passion for bevægelse til andre, så er faget helt sikkert noget for dig! 

I Idræt er der både et praktisk og teoretisk indhold med fokus på bevægelse i hvert modul. Vi har en legende og kreativ tilgang til undervisningen kombineret med faglig dybde. Du vil opleve progression i undervisningen, og jo længere i uddannelsen du kommer, jo mere ansvar for udbyttet af undervisningen bliver der lagt over til de studerende. Faget bliver på den måde til i et praktisk samspil med de andre studerende og læreren og lægger op til, at faglig bredde er vigtigere end specialkompetencer.

Gennem hele uddannelsen vil der være et didaktisk fokus, som vil gøre dig i stand til at planlægge og gennemføre idrætsundervisning på forskellige niveauer. Der er lagt vægt på en inkluderende, praksisnær tilgang til faget og den studerende, hvor den refleksive dialog er i centrum. Linjefaget rækker desuden ud over det idrætsfaglige, da du også lærer at facilitere lege samt bevægelse i pauser. 

Som supplement til linjefaget i Idræt kan man tage en svømmelæreruddannelse samt tage valgfag i undervisning på forskellige slags ski. Derudover har man mulighed for både at undervise og blive undervist af sine medstuderende i det rige idrætsliv, som findes i fritiden på skolen. 

Thor Mårtensson
Underviser i Idræt
Kandidat i Idræt og Sundhed, Syddansk Universitet. Mangeårig lærer på både efterskole og friskole.

Livet på Den frie Lærerskole