Historie/samfundsfag

Er det rigtigt at man æltede dej på ballerne i middelalderen? Hvor blomstrende var den florissante periode egentlig? Hvorfor kan remoulade ikke anses som tilbehør til varme pølser? Kan vi få mere ligestilling hvis vi sætter flere kvinder i fængsel, og har vi egentlig de politikere vi fortjener? Det, og meget mere, kan du få svar på i Historie og samfundsfag på Den frie Lærerskole.

Historie og samfundsfag handler om at undersøge verden omkring os, både den der var engang, og den der er nu. At betragte mennesket som historieskabt og historieskabende, og tage stilling til de resultater vi finder. Her tager vi både fortiden, nutiden og fremtiden under kærlig behandling.

I samfundsfag arbejdes specifikt med det at have holdninger til de aktuelle samfundsfaglige problemstillinger der undersøges, og at kunne handle med udgangspunkt i disse holdninger. 

I historiefaget arbejdes med, og tages stilling til begreber som kronologi, brud og kontinuitet, historisk bevidsthed, brug og misbrug af historien, og generelt forholdet mellem fakta og fiktion som præmis for historisk formidling.

Årsplanen og undervisningen udarbejdes i vid udstrækning i samarbejde mellem lærer og studerende, med henblik på at gøre de studerende i stand til at udvælge, begrunde og tilrettelægge deres fremtidige undervisning i de frie skoler. I undervisningen arbejdes der med både mundtlig og skriftlig formidling, planlægning og gennemførelse af undervisning, med udgangspunkt i ønsket om at gøre fagene levende, interessante, ligesom der gives en bred indføring i fagenes didaktik, identitet, metoder og teorier.

Mikkel Kjeldsen
Underviser i Historie og Samfundsfag, samt Fællesskabet
Cand.mag. i historie og samfundsfag.
Har tidligere undervist på stx, hf og vuc.

Livet på Den frie Lærerskole