Om den frie Lærerskole

Den frie Lærerskole er en eksamensfri læreruddannelse med rod i de frie skolers traditioner og erfaringer, og funderet i et grundtvig-koldsk skolesyn. Lærerskolen er en selvejende uddannelsesinstitution, som uddanner lærere fortrinsvis til de frie skoler:

  • Friskoler og øvrige frie grundskoler
  • Efterskoler og frie fagskoler
  • Højskoler

Uddannelsen er statsanerkendt og er lovgivningsmæssigt en del af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Staten yder tilskud til uddannelsen, og de studerende kan få SU som ved øvrige videregående uddannelser.

Måske også relevant

Ledelsen 
på den frie Lærerskole

Styrelsen
på den frie Lærerskole

Ledige
stillinger

Her kan du finde yderligere oplysninger om Den frie Lærerskole.

Livet på Den frie Lærerskole