Matematik

Pythagoras, kombinatorik, Fibonaccital og cosinus - hvad er det nu, det er, og hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er måske ikke altid helt så ligetil at svare på, men man kan gøre meget for at gøre matematikken relevant og vedkommende for den enkelte elev. Alle elever skal have gode oplevelser med matematik og indse, at der er brug for matematikken i alle dele af vores liv. 

Matematikfaget er inde i en stor udvikling i disse år. En åben og undersøgende tilgang fylder mere og mere. Matematik handler ikke længere bare om ét facit med to streger under, men i større grad om at forstå at bruge matematikken i virkeligheden. Dette stiller nogle nye krav til læreren, og it-inddragelse med dynamiske værktøjer bliver stadig mere udbredt.

På Lærerskolen tager undervisningen i matematik i størst muligt omfang udgangspunkt i hands-on aktiviteter, hvor man som studerende prøver opgaver, materialer, lege, undersøgelser m.m. af på egen krop.  

Matematik er det næststørste fag i grundskolen, og eleverne har faget hele vejen fra 0.-10. klasse. Det er samtidig hele dette spænd, vi arbejder med i undervisningen. Man bliver altså klædt på til alle mulige undervisningsscenarier, og det er ofte en fordel at kende hele matematikforløbet i grundskolen. På den måde kan man sætte ind med hjælp lige der, hvor eleven har behov for dette. 

Martin Søgaard
Underviser i matematik og fysik/kemi
ms@laererskolen.dk
Læreruddannet, MA i naturfagsundervisning samt matematikvejleder. Har arbejdet en årrække i folkeskolen, deltaget i mange naturfags-udviklingsprojekter og er beskikket censor i fysik/kemi på læreruddannelsen.

Livet på Den frie Lærerskole