Læreruddannelsen
til de frie skoler

Den frie Lærerskole uddanner lærere til friskoler, efterskoler og højskoler.

Bliv
Friskolelærer

Bliv
Efterskolelærer

Bliv
Højskolelærer

Om Lærerskolen

Den frie Lærerskole er Danmarks eneste læreruddannelse, der er særligt rettet mod lærergerningen på friskoler, efterskoler og højskoler. Vi er en læreruddannelse, der lægger stor vægt på både det faglige og det personlige, og vægter derfor både de studerendes uddannelse og dannelse højt. 

Den frie Lærerskole er født ud af de frie skoler, og hele uddannelsens opbygning og indretning bærer præg af både de traditioner, værdier og stemninger, som gør sig gældende på friskoler, efterskoler og højskoler. 

Som studerende på Lærerskolen får du ikke kun en formel, fagligt funderet læreruddannelse, du bliver også del af et studieliv, der udspiller sig i et højskolelignende miljø, hvor to-tredjedele af de studerende bor på skolen. Skolen ligger i Ollerup ved Svendborg.

En uddannelse med dybe rødder og højt til himlen

Arrangementer og nyheder

Arrangementer og nyheder
Find alle arrangementer og nyheder i kalenderen

"Jeg valgte Den frie Lærerskole, fordi det er en vedkommende læreruddannelse, der vægter fællesskabet - præcis som de skoler, jeg nu gerne vil ansættes på"
Studerende

Kurser og videreuddannelse

Kurser & videreuddannelse 
Læs mere om alle Den frie Lærerskoles kurser

Livet på Den frie Lærerskole