Uddannelse til lærer på Fyn

Læreruddannelse

Den frie Lærerskole tilbyder en 5-årig læreruddannelse, der er målrettet de frie skoler og funderet i et grundtvig-koldsk skolesyn. Uddannelsen er statsanerkendt og lovgivningsmæssigt en del af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Staten yder tilskud til uddannelsen, og studerende på uddannelsen kan få SU.

Den frie Lærerskole er på en gang en helt almindelig læreruddannelse og en uddannelse som ingen anden. Foruden at læreruddannelsen er særligt rettet mod de frie skoler, er den også tilrettelagt anderledes end andre videregående uddannelser. Det gælder både indretningen af undervisningen og de værdier skolen bygger på. 

Når du tager en uddannelse som lærer vælges 4 eller 5 linjefag, ligesom de studerende har en række forskellige obligatoriske fag. At læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er 5-årig skyldes, at man som en del af uddannelsen er i et helt års lønnet praktik på 3. årgang på en friskole, efterskole eller højskole.

Elev på læreruddannelsen i svendborg

Den frie Lærerskole er eksamensfri, og der udarbejdes i stedet grundige personlige og faglige udtalelser i fagene og øvrige uddannelsesområder, med afsæt i tilstedeværelse i undervisningen.

På de følgende sider kan du læse meget mere om uddannelsens indhold, struktur og alt det praktiske. Under ’Studieliv’ kan du læse om det særlige studiemiljø, der er på uddannelsen til lærer. Foruden al den information du kan finde her på hjemmesiden, kan du også læse om uddannelsens formelle bestemmelser i Studiehåndbogen.

Livet på Den frie Lærerskole