Tysk

At være tysklærer er så meget mere og andet end at terpe grammatik, stiløvelser og indsættelsesopgaver på kopiark, som glemmes lige så hurtigt, som du kan sige ”Ich bin böse und knalle mit der Tür”. 

Den frie Lærerskole uddanner omkring 25% af landets tysklærere til grundskolen, og det er ikke uden grund. Vores motto er teori med en praktisk tilgang – og det må gerne være sjovt! Vi taler så meget tysk som overhovedet muligt, og undervisningen afspejler det, som sprogforskere anbefaler: Et trygt rum, hvor der er mere fokus på kommunikation end på korrekthed.

Vi læser teori om at lære sprog, formidling af kultur, begyndersprog, og hvordan man husker ord og sætninger. Vi arbejder med kortfilm, kunst og musik til at give forskellige perspektiver på Tyskland og tysk, så eleverne selv bliver udfordret til at se verden og dem selv som en smeltedigel af uendeligt mange kulturer. 

Og hvad så med grammatikken? Det er et redskab lige som alle de andre elementer i faget, men ved at fokusere på at tale så meget tysk, som vi gør, bliver du selv opmærksom på det, så det bliver en integreret del af undervisningen. Grammatikken bliver et redskab frem for et mål. 

Du skal have det ok med at tale tysk og være indstillet på at arbejde med det. Nå ja, og så er du næsten sikker på at få et job i netop den skoleform i den landsdel, du drømmer om… 

Bent Hansen
Uddannelsesleder
bent@laererskolen.dk
Underviser i tysk og PPD 1. årgang. Læreruddannet og cand.mag. i pædagogik, Master i Fremmedsprogsdidaktik. Tidligere Friskolelærer i 20 år. Har arbejdet professionelt med fortælling og er tilsynsførende på Friskoler.

Ansvarlig for administration af læreruddannelse og kursusafdeling.

Livet på Den frie Lærerskole