Naturfag

I Naturfag inviteres du ind i en verden af blomster og insekter, jord og sten, krop og sundhed, arter og økosystemer, lande og klimaer – alt sammen for at blive klogere på den forunderlige verden af natur, som omgiver og gennemtrænger os som mennesker. 

Naturfag er et stort fagområde, der både dækker over fagområderne biologi og geografi. Så for at gøre det mere overskueligt og fokuseret, udvælger vi nogle brede temaer ud som for eksempel ”Den blå planets historie”, ”Livets grundsten og opskrift” eller ”Lande i verden”, som vi fordyber os i hen over semestrene. 

I undervisningen arbejder vi udforskende og undersøgelsesbaseret med temaerne ud fra naturfaglige spørgsmål som: Hvor kommer stenene på de danske strande fra, hvilke slags sten findes der, og hvor gamle er de? Hvordan kan man opbygge og vedligeholde et modeløkosystem i et akvarium, hvor fiskene trives, planterne gror, og vandet er rent? Hvad skal man spise, hvordan skal man motionere, og hvad kan man gøre for at øge sandsynligheden for at leve et sundere og længere liv? 

Da vi er et fag i en læreruddannelse, så fylder oplæg og samtaler om, hvordan man kan lave en god, spændende og engagerende undervisning i naturfagene naturligvis en hel del i timerne, ligesom du kommer til at arbejde med, hvordan netop du kan blive en god lærer i fagområdet. 

Ingvar Haubjerg Nielsen
Underviser i Naturfag samt fællesfaget Balancen
in@laererskolen.dk
Cand. Scient i biologi. Har tidligere arbejdet som gymnasielærer, og har undervist i en årrække i friluftsliv, i filosofi og i Natur & samfund på seminarieniveau. Holder folkelige foredrag og kurser om livsfilosofi, natur og sundhed, og er optaget af at udvikle skolehaver.

Livet på Den frie Lærerskole