Kurser og videreuddannelse

Velkommen til Kurser og videreuddannelse ved Den frie Lærerskole. Vi tilbyder en lang række kurser, der er tilrettelagt for ansatte på de frie skoler, med de vilkår og forudsætninger der findes her. Vi sigter især på at skabe et indhold og nogle rammer for kurserne, der udspringer af viden om og erfaring med den særlige pædagogiske praksis, der udspiller sig på de frie skoler. 

Har du brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Bent Hansen på bent@laererskolen.dk

Se alle udbudte kurser nedenfor.

 

Om kurser på Den frie Lærerskole

For kurserne på Den frie Lærerskole gælder det, at nogle af kurserne er specialiserede og laves i samarbejde med de enkelte skoleforeninger, nogle er korte inspirationskurser, nogle foregår over en række internater, hvor der er plads til faglig fordybelse og erfaringsudveksling, men fælles for alle er:

  • De foregår på Den frie Lærerskole, primært i skolens kursuscenter Borgen.
  • Der er en levende vekselvirkning mellem teori og praksis.
  • Dygtige undervisere og formidlere.
  • Kurserne retter sig efter praksis i de frie skoler, men andre kan også få udbytte.
  • Inspirerende rammer i et højskolemiljø med god mad, fællessang og morgensamling.

 

Særligt vedr. kurser i friluftsliv

Den frie Lærerskole i Ollerup tilbyder forskellige instruktør-uddannelser og inspirationskurser i Friluftsliv.

Kajakkurserne følger Dansk Kano og Kajak Forbunds standarder for kajakuddannelse og kanokurserne følger Dansk Kanosamråds standarder for Kanoinstruktøruddannelser.
Alle instruktørerne er både erfarne, veluddannede og har arbejdet med undervisning i kano/kajak i skolesammenhænge.

Vandaktivitetskurserne foregår enten på Davinde Sø, ved Thurøbund eller Ballen tæt på Den frie Lærerskole på Fyn. På 2-dages kurserne er der mulighed for overnatning i shelter eller telt. Læs mere om hvert enkelt kursus på Kano og Kajak kurser, hvor du også kan tilmelde dig.

I samarbejde med Røde Kors tilbyder vi også 8 timers kursus i ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”. Kurset er målrettet vandaktiviteter og et krav ved alle kano- og kajakinstruktørkurserne. 

Vi tilbyder også inspirationskurser med flere friluftslivstemaer, som er målrettet pædagogisk personale, hvor man på en dag kommer omkring tre-fire temaer.

Mulighed for særligt tilrettelagte kurser

Det er som skole desuden muligt at samarbejde med Den frie Lærerskole om oprettelse af særligt tilrettelagte kurser, der er målrettet udviklingen af jeres skoles pædagogiske og didaktiske hverdag eller kan give medarbejderne et fælles vidensmæssigt løft.

Vi står også til rådighed for skoler og grupper, der ønsker at arbejde med afklaring og forståelse af skolesyn, værdigrundlag og praksisforståelser, med henblik på at definere skolens sigte i aktuelt perspektiv. 

Den frie Lærerskole har et netværk af fagligt dygtige undervisere, der kan indgå i dialog med skolerne om, hvordan det ønskede kursusindhold skal se ud. 

Kurser og videreuddannelse kan finde sted på de enkelte frie skoler eller i tilknytning til Den frie Lærerskoles kursuscenter Borgen. Der er også muligheder for, at flere frie skoler kan finde sammen om et kursusforløb og afholde det i fællesskab på Den frie Lærerskole. Vi har afprøvet de fleste kombinationer og har gjort gode erfaringer med dem, som vi gerne deler ud af.

Oversigt over kurser på Den frie Lærerskole

Livet på Den frie Lærerskole