Medie og teknologiforståelse

Medie og teknologiforståelse på Den frie Lærerskole er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at forbedre dine digitale færdigheder og få større indsigt i, hvordan de kan bruges i undervisningen. Gennem dette fag vil du opbygge solide kundskaber i brugen af digitale medier, herunder video, lyd, grafisk design, 3d print og simpel programmering. 

En vigtig del af undervisningen i Medie og teknologiforståelse er at se på de digitale mediers rolle i børn og unges hverdagsliv. Du vil lære om de udfordringer og muligheder, som digitale medier kan have for elevernes trivsel og læring, og hvordan du som lærer kan hjælpe med at skabe en sund balance mellem digitale og analoge aktiviteter. 

Medie og teknologiforståelse er ikke et ’nørdefag’, men et fag, der har stor relevans for undervisning i dag. Du vil lære, hvordan du kan integrere medier på en meningsfuld måde i din undervisning og understøtte elevernes læring og kreativitet. 

Mediefag på Den frie Lærerskole er også relevant for dig, der ønsker at undervise i mediefag på en friskole eller efterskole. Du vil lære, hvordan du kan undervise eleverne i at skabe medie-produktioner og udvikle deres digitale færdigheder på en sjov og engagerende måde. 

Undervisningen i mediefag er praksisorienteret, hvilket betyder, at du vil arbejde med mange forskellige typer af medier og i fællesskab med dine medstuderende reflektere over anvendelsesmulighederne i en skolekontekst. Dette vil give dig en dybere forståelse for, hvordan digitale medier kan bruges i undervisningen, og hvordan du kan skabe en kreativ undervisning for og med dine elever. 

Jakob Steensig
Underviser i Mediefag og Det mellemfaglige
jrs@laererskolen.dk
Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole, MA i IT & Læring. Tidligere efterskoleærer og IT-pædagogisk konsulent.

Livet på Den frie Lærerskole