Praktik

På Den frie Lærerskole siger vi, at virkeligheden er altings prøve. Et væsentligt element i uddannelsen til lærer er derfor undervejs at afprøve nogle af de ting, man har lært i undervisningen i en konkret praksis, men også at kunne tage erfaringer fra denne praksis og reflektere det i et teoretisk perspektiv i uddannelsen.

Læreruddannelsen indeholder derfor tre obligatoriske praktikforløb: Dels en 3-ugers praktik på 1. og 2. skoleår og dels en arbejdspraktik hele tredje skoleår.  

3-ugers praktikker 

På 1. og 2. årgang afvikles en obligatorisk uddannelsespraktik på en fri skole af en varighed på tre uger.  

Den frie Lærerskole er ansvarlig for tilvejebringelse, tildeling og administration af praktikpladser. Formål med tre-ugers praktikken er, at de studerende etablerer et personligt og fælles erfaringsgrundlag med tilrettelæggelse, gennemførelse, ledelse og evaluering af undervisning. Samt at udvikle dette fremadrettet i det nære samspil mellem almen- og fagdidaktikken samt dannelsesperspektivet i læreruddannelsen. 

Jeg valgte at tage min læreruddannelse på Den frie Lærerskole, fordi det er et sted, der sætter spor.
Studerende

Årspraktik 

Hele det tredje skoleår afvikles som en lønnet arbejdspraktik på en fri skole. Den studerende ansættes på overenskomstmæssige vilkår og har i ansættelsesperioden en lærers ansvar i alle sammenhænge. Den studerende har selv ansvar for at finde ansættelse i praktikåret.

Formål med årspraktikken er at afprøve og udøve planlægning og afvikling af undervisning og faktisk lærervirksomhed, at møde de frie skolers praksis som lærer, at afprøve teoretiske kundskaber på løsning af praktiske opgaver, samt at samle erfaringer, indsigter og erkendelser, som befordrer den studerendes videre studium. 

Der tilknyttes en praktikvejleder fra Den frie Lærerskole før, under og efter praktikåret. Den pædagogiske og didaktiske praktikforberedelse sker inden praktikken som en del af undervisningen i forårssemesteret på 2. årgang, dels i faget Pædagogik, Psykologi og Didaktik (PPD) og dels som en fagdidaktisk praktikforberedelse i de enkelte linjefag. Formålet med praktikforberedelsen er en bevidstgørelse af de studerende om egen læreridentitet og lærerpersonlighed. 

 

Få et overblik over mulige praktikanter i skoleåret 24/25 her

 

Livet på Den frie Lærerskole