Studievejledning

På Den frie Lærerskole har du som studerende altid mulighed for at gøre brug af skolens studievejleder. 

Formålet med studievejledningen er, at der etableres et godt og fællesskabsorienteret studiemiljø på Den frie Lærerskole, der på den ene side understøtter, at de studerende får optimalt udbytte af deres studier, og på den anden side er med til at reducere frafaldet af studerende fra studiet. Dette formål opnås bl.a. gennem et tilbud om individuelle samtaler mellem en studerende og en studievejleder. 

Studievejledningen kan hjælpe med studiefaglige, studietekniske og personlige forhold, som har indflydelse på de studerendes studieforløb. Den enkelte studerendes behov for vejledning kan ligeledes være begrundet i forhold, som vedrører kulturen og studiemiljøet på lærerskolen i almindelighed. 

Studievejlederen har tavshedspligt, når det drejer sig om personlige oplysninger fra samtaler med de studerende. Studievejlederen kan dog i forhold, som vedrører den studerendes studieforløb, efter opnået tilladelse fra den studerende, drøfte disse forhold på lærermødet eller i årgangslærergruppen. 

Studievejlederen kan kontaktes på vejleder@laererskolen.dk.
 

Måske også relevant

Livet på Den frie Lærerskole