Merit

Det er muligt at søge om merit på Den frie Læreruddannelse. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke muligheder der gives for merit på uddannelsen, og hvordan du søger om merit.  

Alle ansøgninger behandles individuelt, og nedenstående angivelse af meritmuligheder er derfor vejledende.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens studievejleder for yderligere information om mulighederne for merit: vejleder@laererskolen.dk 

Hvad kan der søges merit for?

Du kan søge om merit, hvis du: 

 • har gennemført dele en anden læreruddannelse (afhængigt af omfang) 
 • har gennemført en anden uddannelse på bachelorniveau (eller tilsvarende niveau) 
 • har gennemført dele af uddannelsen på Den frie Lærerskole
 • har relevant, dokumenteret erhvervserfaring 
Hvad kan der søges om merit til?

Du kan søge om merit til at: 

 • begynde uddannelsen på 1. årgang med reduceret antal linjefag (3 linjefag) 
 • begynde uddannelsen på 1. årgang med start til 1. januar 
 • begynde uddannelsen på 2. årgang (eventuelt med reduceret antal linjefag) 
 • gennemføre uddannelse uden årspraktik på 3. årgang (kræver min. års relevant undervisningserfaring) 

Det er kun muligt at søge om optagelse senere end 2. årgang, hvis der er tale om et genoptag på uddannelsen på Den frie Lærerskole. 

Den endelige vurdering af, hvilket merit der kan gives, afhænger konkret af, hvad du søger merit på baggrund af. Der er altid tale om en individuel vurdering af hver enkelt meritansøgning.  

Generelt om ansøgning til Den frie Lærerskole

For ansøgning om optagelse med merit gælder de almindelige optagelseskriterier samt ansøgningsproceduren for Den frie Lærerskole, der består af to trin:

 1. en motiveret ansøgning og
 2. en optagelsessamtale.

Læs derfor grundigt om optagelseskriterier og ansøgningsproceduren først.

Særligt for meritansøgninger

I tillæg til den almindelige optagelsesprocedure gælder der nogle særlige vilkår for ansøgninger om merit. Dette gælder både i forhold til optagelseskriterier og ansøgningen: 

Optagelseskriterier for merit

Foruden de almindelige optagelseskriterier for Den frie Lærerskole gælder der desuden for meritansøgere, at: 

 • ansøgeren skal besidde viden og færdigheder, der svarer til niveauet på de(t) fag, der ønskes merit for på tidspunktet for optagelse.  
 • ansøgere vurderes desuden på kriterier som erfaringer fra pædagogisk beskæftigelse og pædagogiske og didaktiske erfaringer. 
 • på det personlige plan vurderes ansøgernes studieegnethed desuden på baggrund af studieerfaring, erhvervserfaring og livserfaring, samt motivation for lærerstudiet. 
Meritansøgning

Foruden den almindelige motiverede ansøgning skal en ansøgning om merit desuden indeholde: 

 • ønsker til, hvilke linjefag du ønsker (4 linjefag, medmindre der søges om merit til at gennemføre med 3 fag). Angiv gerne et alternativt ønske, i det tilfælde, at et ønsket linjefag allerede er fuldt optaget. Læs mere om linjefagene. 
 • søges der om merit til at gennemføre med 3 linjefag, skal det angives, hvilket fag, der søges om merit for, og på hvilket grundlag. 
 • angivelse af, hvilken årgang der ønskes optagelse på. 
 • søges der om optag på 2. årgang, skal der i tilfælde, hvor et eller flere af de ønskede linjefag er påbegyndt på 1. årgang, angives, med hvilket grundlag der søges merit for den allerede overståede undervisning.  

Måske også relevant

Livet på Den frie Lærerskole