Folkestyret

På Den frie Lærerskole har de studerende en helt unik demokratisk indflydelse på skolens hverdag, igennem det vi kalder Folkestyret. Folkestyret er en central del af læreruddannelsen på Lærerskolen, hvor både de studerende og lærerne tager del i diskussioner, samtaler og beslutninger om skolelivet og uddannelsen. De studerende deltager i, udformer og leder store og små møder og forsamlinger, hvor mange forskellige holdninger og meninger forenes i en fælles handling. Der er mødepligt til stormødet, basisgruppemøder og årgangsmødet på samme måde som til undervisningen. 

Ud over, at de studerende er aktivt deltagende og medbestemmende i undervisningen, er folkestyret på Lærerskolen bygget op om de studerendes deltagelse i:

  • Stormødet, der træffer overordnede beslutninger og udtaler sig om skolens væsentlige forhold.
  • Basisgrupper, som består af studerende fra alle årgange og to lærere. Her drøftes væsentlige problemstillinger, før der skal træffes beslutninger på stormødet.
  • Fagudvalgsmøder, hvor fagenes løbende aktiviteter og langsigtede udvikling tilrettelægges. 
  • Ugentlige årgangsmøder.
  • Deltagelse i diverse udvalg, f.eks. internationalt udvalg, bæredygtighedsudvalg, kostudvalg, fællestimeudvalg, budgetudvalg mv. 
  • Elevmødet (kun for studerende), der mødes efter behov.

Derudover deltager en repræsentant fra hver årgang i det ugentlige lærermøde, ligesom de studerende vælger et medlem til skolens Styrelse. 

Stormødet

Stormødet er skolens centrale demokratiske organ, hvor det er muligt for alle orde, sætte noget til fælles debat og virke i skolens folkestyre. Stormødet har følgende opgaver: 

  • At varetage de sagsområder, der ligger inden for stormødets kompetence 
  • At være forum for orientering fra skolens øvrige organer. 
  • At varetage holdningsdiskussioner som en vigtig del af læreruddannelsen. 
  • At virke som en nødvendig del af læreruddannelsen, hvad angår erfaringer med demokratiske processer udført i praksis.

Stormødet ledes af et forretningsudvalg, som består af repræsentanter fra hver årgang samt to lærere. 

Forretningsudvalget forvalter desuden på Stormødets vegne de midler, der hvert år tildeles de studerendes råd fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Forslag til anvendelse indleveres til Stormødets forretningsudvalg, og drøftes forud for en fælles beslutning om, hvordan midlerne anvendes i bevillingsperioden. I 2023 modtog Lærerskolen kr. 11.829 til anvendelse. Disse midler kan sammen med evt. resterende beløb for året før, anvendes i bevillingsperioden.

Hvorfor Den
frie Lærerskole

Lærer
i de frie Lærerskoler

Eksamensfri
udannelse

Måske også relevant
Her kan du læse mere om Den frie Lærerskole

Livet på Den frie Lærerskole