Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren til Den frie Lærerskole består af henholdsvis en motiveret ansøgning og en optagelsessamtale. Da ansøgningen til Den frie Lærerskole er lidt anderledes end mange andre videregående uddannelser, er det vigtigt, at du læser proceduren grundigt igennem, så du kan være sikker på at ansøge korrekt. 

Du er altid velkommen til at kontakte skolens studievejleder for yderligere information: vejleder@laererskolen.dk 

Optagelseskriterier

For at kunne søge ind på Den frie Lærerskole skal du:  

  • være fyldt 20 år (senest i løbet af første semester). 
  • have opfyldt undervisningspligten i Danmark (9. klasse) eller tilsvarende skolegang i et andet land.   
  • have afsluttet gymnasial uddannelse eller kunne sandsynliggøre, at du besidder realkompetencer på niveau hermed.  
  • have livserfaring fra højskoleophold, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. Erfaringerne kan også stamme fra deltagelse i børne- og ungdomsarbejde eller fra foreningslivet. 
  • beherske det danske sprog i skrift og tale på et tilfredsstillende niveau til at kunne deltage aktivt i og gennemføre en videregående uddannelse. 
Motiveret ansøgning

Ansøgningen skal indeholde: 

  • en motiveret ansøgning (dvs. en begrundelse for, hvorfor du ønsker at studere på Den frie Lærerskole)  
  • et CV samt dokumentation for gennemførte uddannelsesaktiviteter som grundskole og ungdomsuddannelse mv. 
  • evt. personlige udtalelser eller dokumentation fra relevant erhvervsbeskæftigelse, højskoleophold, frivilligt arbejde eller anden uddannelsesrelevant beskæftigelse. 
Indsendelse af ansøgning

Ansøgning om optagelse foretages digitalt på www.optagelse.dk 

  • Områdenummer: 46510 
  • Optagelsesområdenavn: Lærer til de frie skoler 

Ansøgninger kan indsendes via www.optagelse.dk indtil d. 5. juli. I forhold til optagelse og bolig er det dog en fordel, at du søger så tidligt som muligt.

Ansøgninger vil efter d. 15. marts blive behandlet løbende. Det betyder, at du vil blive indkaldt til en optagelsessamtale umiddelbart i forlængelse af at du har sendt din motiverede ansøgning. 

Søger man om optagelse EFTER d. 5. juli, skal ansøgningen sendes direkte til Den frie Lærerskole på: kontor@laererskolen.dk

Søger man efter d. 5. juli 2024 vil man pga. sommerferie blive indkaldt til online-samtale d. 1. eller 2. august. 

Optagelsessamtale

Alle ansøgere, der lever op til optagelseskriterierne og har sendt en motiveret ansøgning, indkaldes til samtale på Den frie Lærerskole.  Optagelsessamtalen foregår med 2 lærere, der spørger ind til din motivation for at vælge læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.  

Samtalen skal være med til at afgøre ansøgerens studieegnethed, men er også en mulighed for dig til at spørge ind til uddannelsen, og dermed en mulighed for at afklare, om Den frie Lærerskole er det rigtige valg for dig. 

Vurderingen om optagelse på uddannelsen foretages som en samlet individuel vurdering på baggrund af den motiverede ansøgning samt optagelsessamtalerne på Den frie Lærerskole. 

Måske også relevant

Livet på Den frie Lærerskole