Eksamensfri uddannelse

Den frie Lærerskole har siden oprettelsen i 1949 været eksamensfri. Der er således ingen eksaminer, de studerende skal bestå for at gennemføre uddannelsen. I stedet handler det om den enkelte studerendes dannelse, læring og engagement. For at blive lærer fra Den frie Lærerskole er det afgørende derfor tilstedeværelsen og deltagelsen i undervisningen, samt at være aktiv i uddannelsens hverdag.

Afgangsbevis indeholder derfor ikke karakterer, men en beskrivelse af den studerende i form af lærerudtalelser fra fagene.

Tilstedeværelse

På Den frie Lærerskole er der krav om, at de studerende er fuldt til stede og engagerede, dels i den obligatoriske og selvvalgte undervisning, og dels i alle de obligatoriske aktiviteter, som også udgør en del af uddannelsen (morgensang, stormøde, årgangsmøde osv.). Som studerende skal man således være til alle timer, deltage aktivt og engageret, forberede sig til undervisningen, medvirke til gruppeopgaver og oplæg, samt tage del i Folkestyret.

Dette krav stiller vi af 3 årsager: 

Det værdimæssige: Med udgangspunkt i en forståelse af, at mennesket formes og bliver sig selv bevidst gennem samværet med andre. Derfor er det nødvendigt, at vi er til stede og sammen.

Det faglige: Det er vores bestræbelse, at de studerende får den størst mulige lærerfaglighed i fagene. Det mener vi bedst sker, når fagenes indhold og metode tilegnes og udvikles som et fælles anliggende mellem studerende og faglærere. 

Det formelle: Undervisningsministeriet godkender vores store frihed i uddannelsen (f.eks. vedrørende uddannelsens indhold, planlægning og evaluering) bl.a. i kraft af, at vi har mødepligt. Derfor skal de studerende møde til undervisningen.

Afgangsbevis

I stedet for et eksamensbevis med karakterer udstedes et afgangsbevis med udtalelser fra lærerne. Udtalelserne baserer sig på den studerendes deltagelse og engagement i hele uddannelsen. Det er således en samlet vurdering af, hvordan man har arbejdet gennem fagets og uddannelsens forløb, og formuleres af de lærere, man har haft gennem uddannelsen. 

Hvorfor Den
frie Lærerskole

Lærer
i de frie Lærerskoler

Værdibaseret
uddannelse

Måske også relevant
Her kan du læse mere om Den frie Lærerskole

Livet på Den frie Lærerskole