Enkeltfag

Den frie Lærerskole tilbyder muligheden for at læse et enkeltfag i de linjefag, der udbydes på uddannelsen. 

Læs mere om linjefagene.

Der udstedes ikke eksamenspapirer på Den frie Lærerskole. I stedet får den studerende en faglig udtalelse i faget. Det gør sig også gældende i forbindelse med Enkeltfag. 

De enkelte linjefag fordeler sig forskelligt på uddannelsens semestre. Nedenfor fremgår det på hvilke semestre, linjefagsmodulerne ligger. De fleste af linjefagene har et samlet timetal på 310 timer.

Semester: 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9.
Engelsk / Tysk x x   x     x
Idræt / Musik x x x     x x
Billedkunst / Drama / Håndværk og design x x   x     x
Matematik / Historie-samfundsfag     x x   x x
Friluftsliv / Mediefag       x x x  
Dansk   x x   x x  
Fysik-kemi   x x   x x  
Dansk / Religion / Naturfag     x x x x x

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte skolens studievejledning på: vejleder@laererskolen.dk 

Adgangskrav og optagelse 

Ved optagelse på enkeltfag stilles de samme krav, som gælder generelt ved optagelsen på Den frie Lærerskole: 

  • være fyldt 20 år ved studiets begyndelse (i løbet af 1. semester) 
  • have opfyldt undervisningspligten i Danmark (9. klasse) eller tilsvarende skolegang i et andet land.
  • have afsluttet en gymnasial uddannelse eller kunne sandsynliggøre, at du besidder realkompetencer på niveau hermed. 
  • kunne beherske det danske sprog i skrift og tale på et tilfredsstillende niveau til at kunne gennemføre en videregående uddannelse.
  • have livserfaring fra højskoleophold, udlandsophold, anden uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. Erfaringerne kan også stamme fra frivilligt arbejde i foreningslivet.

For at du kan blive optaget på Enkeltfag kræver det dels, at der er plads på holdet, og at den pågældende lærer siger god for det.

Ansøgning om optagelse på Enkeltfag, sendes til skolen på kontor@laererskolen.dk

Økonomi 

Det koster kr. 17.500 at tage et af Lærerskolen linjefag som enkeltfag.

Måske også relevant

Livet på Den frie Lærerskole