Lærer i de frie skoler

Det er både et særligt og et enestående arbejde at være lærer i de frie skoler. Det kræver naturligvis faglige kundskaber som i andre skoleformer, men det kræver også, at man vil være lærer på en engageret og personlig måde – i tråd med de værdier og traditioner, der udspiller sig på den enkelte skole. Som lærer i de frie skoler skal du derfor ikke blot være fagligt dygtig, men også kunne indgå i en sammenhæng, hvor både menneskesyn og skolesyn er vigtige værdier i hverdagen. 

De frie skolers frihed til selv at udvikle et særligt undervisningsmiljø på den enkelte skole giver grobund for, at du som lærer kan prøve mange muligheder og ideer af i et stærkt fællesskab – og stiller derfor også store krav til, at du kan kommunikere, samarbejde og udvikle skolen i samspil med elever, forældre, kollegaer, ledelse og skolens bagland.

Det kan være svært præcist at pege på, hvad der er det særlige ved den grundtvig-koldske skoletradition, og man skal vare sig for præcist at definere en bestemt undervisning som sådan. Der er dog visse træk i skoletraditionen og lærerarbejdet efter Grundtvig og Kold, som går igen på mange af skolerne: 

Morgensang, fællessang, fortælling og undervisning præget af involvering og deltagelse hører til disse træk. Det er også centralt, at lærerarbejdet på disse skoler – særligt på efterskoler og højskoler - indebærer et pædagogisk samvær med eleverne udover selve undervisningen, samt at man som lærer er involveret i elevernes mere personlige udvikling og dannelse, og ikke blot i deres faglige læring. Desuden er der på disse skoler ofte et tæt samarbejde med forældrene.

Uddannelse til lærer på de frie skoler
Træd varsomt i skolen, her bliver mennesker til
Kr. Kold

Værdibaseret
uddannelse

Eksamensfri
uddannelse

Folkestyret

Måske også relevant
Her kan du læse mere om Den frie Lærerskole

Livet på Den frie Lærerskole