Værdibaseret uddannelse

Den frie Lærerskole er en værdibaseret skole. Det betyder, at vi som uddannelse ikke er underlagt en bekendtgørelse, der bestemmer præcist, hvad vi skal gøre, men derimod har frihed til at indrette os efter de værdier, skolen er baseret på. De værdier Den frie Lærerskole bygger på, er rodfæstet i et grundtvig-koldsk skole- og menneskesyn.

Når vi hedder Den frie Lærerskole, er det fordi, vi som skole har en særlig frihed til at udforme en uddannelse, der både fagligt og personligt klæder de studerende på til et lærerliv i de frie skoler. I den forstand er friheden en central værdi for os, som får afgørende betydning ud i alle kroge af uddannelsen.

Fællesskab er en anden central værdi i læreruddannelsen. Mennesket er ingen ø, som sejler alene rundt i verdenshavet. Mennesker har brug for fællesskab med andre for at kunne udvikle og udfolde sig. Det gælder ikke mindst i skolens fællesskab, hvor børn og unge vokser op, lærer og dannes. At kunne skabe, vedligeholde og udvikle stærke fællesskaber er for os en central egenskab for en lærer fra Den frie Lærerskole. Derfor forventer vi af vores studerende, at de bidrager aktivt til fællesskabet i løbet af deres studietid.

Elever der uddanner sig til lærere
Det er i uddannelsen, at vi finder ud af, om vi elsker verden nok til at tage ansvar for den.
Hannah Arendt

En tredje værdi er folkestyre. De frie skoler er betinget af en demokratisk indflydelse på skolens grundlag, formål og indretning. Det gælder også for Den frie Lærerskole. I forhold til de studerende betyder det, at de har indflydelse på skolens hverdag, både når det kommer til undervisningen og skolens almindelige indretning. 

Samlet set betyder det at være en værdibaseret læreruddannelse, at vi ikke alene har fokus på at uddanne de studerende fagligt, men at vi i lige så høj grad er optaget af, på hvilken måde vi gør det og med hvilket formål. Både skolesyn og menneskesyn er derfor vigtige aspekter i den måde, vi ønsker at sammentænke uddannelse og dannelse på Den frie Lærerskole. 

Hvorfor Den
frie Lærerskole

Lærer
i de frie Lærerskoler

Eksamensfri
uddannelse

Måske også relevant
Her kan du læse mere om Den frie Lærerskole

Livet på Den frie Lærerskole