Uddannelsens opbygning

Den frie Lærerskole er en femårig læreruddannelse, der retter sig mod at uddanne lærere til de frie skoler. Uddannelsen er statsanerkendt, og lovgivningsmæssigt en del af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, og svarer i omfang til 240 ETCS-point (for de fire studieår uden årspraktikken). 

I fire år går man på Den frie Lærerskole og har undervisning i linjefag, pædagogisk-didaktiske fag og fællesfag, samtidig med, at man engagerer sig i skolens særlige fællesskab, kultur og demokrati. 

Praktikåret, som er lønnet, ligger midt i uddannelsen, på det tredje år. I løbet af de to første år klædes man som studerende fagligt og didaktisk på til praktikåret, og på fjerde og femte år vender man tilbage fra lærerlivet med en masse erfaringer og en langt større praktisk forståelse af lærerlivet, som resten af uddannelsen og studielivet naturligt bygger videre på.
På hver årgang er der desuden forskellige større skriftlige opgaver, og uddannelsen afsluttes med at de studerende på sidste semester laver deres speciale. 

Årgang Indhold
1. årgang Introforløb, Linjefag, Fællesfag, PPD, 3-ugers praktik, 1. årsopgave
2. årgang Linjefag, PPD, Fællesfag, Projekt, 3-ugerspraktik, 2. årsopgave
3. årgang Årspraktik
4. årgang Linjefag, PPD, Fællesfag, Praktikrapport, Faglig hovedopgave
5. årgang Linjefag, PPD, Speciale

For en detaljeret gennemgang af uddannelsens struktur og enkelte elementer, se studiehåndbogen.

Livet på Den frie Lærerskole