Teknisk-administrativt personale

Kontor og administration

Erik Birk Larsen
Kontorleder
Ansvar for studieadministration, regnskab, udlejning og kollegier.
Gitte Mørkenborg Olsen
Ledende studiesekretær
Kontorassistent med ansvar for kursusafdeling, lønadministration, elevforeningen samt SU-vejledning.
Lone Guldberg Kampp
Studiesekretær
Kontorassistent med ansvar for SU-vejledning, studieoptag, studieadministration, intranet og praktikadministration.
Sandie Lysgård-Hansen
Kollegieadministration
Kontorassistent med ansvar for boligformidling, Brimer-kollegierne og kreditor-bogholderi.
Dorthea Jensen
Kontorassistent
Kontorassistent med ansvar for telefon, postfordeling samt div.

Service

Lars Madsen
Serviceleder
Ansvar for bygninger, materiel og rengøring.
Henrik Jørgensen
Servicemedarbejder
Claus Jervelund
Servicemedarbejder
Jan Lønberg
Servicemedarbejder
Annemarie Skov
Servicemedarbejder
Annegrethe Stenner Henriksen
Servicemedarbejder
Poul Erik Slabiak
Vicevært
Rai Pai Thei Tup
Servicemedarbejder

Køkken

Lenette Kronesgård
Køkkenleder
Ansvar for køkkendrift ift læreruddannelse og kursusafdeling.
Inger Ullerlund
Køkkenassistent
Henriette Bogetoft Larsen
Køkkenassistent
Olga Mørck
Køkkenassistent
Iryna Cherednikova
Køkkenelev

Livet på Den frie Lærerskole