Værdigrundlag

I Den frie Lærerskoles fundats hedder det, at ”Den frie Lærerskoles baggrund er traditionen efter N.F.S. Grundtvig og Kr. Kold, og den arbejder på grundlag af det syn på skole, menneskeliv og folkeliv, som udspringer heraf”. 

På den baggrund er det skolens formål:

  • At uddanne lærere til friskoler, efterskoler og højskoler samt andre skoleformer
  • At inspirere til folkeoplysning, aktivt medborgerskab og global forståelse
  • At inspirere til at deltage i og lede forenings- og netværksarbejde
  • At tilbyde og udvikle videreuddannelse

At holde skole med afsæt i et grundtvig-koldsk værdigrundlag indebærer imidlertid også hele tiden om at være med til at udvikle og forny den, så denne tradition får mening i en aktuel sammenhæng. 

På Den frie Lærerskole lader vi os til stadighed inspirere af disse tanker og ideer i forsøget på at udforme og udvikle en værdibaseret læreruddannelse, der samtidig forholder sig til samtidens udfordringer og de undervisningsmæssige muligheder i de frie skoler.

 

Værdiudsagn

I et forsøg på at sætte skolens værdigrundlag ind i samtiden, har vi formuleret følgende seks værdiudsagn for Den frie Lærerskole:

  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal udvikle de studerende menneskeligt, fagligt og pædagogisk, så de bliver egnede til at undervise og medleve på skoler inden for den frie skoletradition.
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal skabe forståelse og respekt for et menneskesyn, der betragter ethvert menneske som unikt, åbent for mange udviklingsmuligheder og ubetinget værdifuldt.
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal skabe forståelse og respekt for et læringssyn, der understreger vekselvirkningen mellem lærer og elev og mellem viden og livserfaring.
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal vægte helhed, sammenhæng og mening.
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal gennem praksis give de studerende forståelse for begreberne folkelighed, folkestyre og det fælles bedste.
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal være en højst personlig sag, men ikke et individuelt projekt. Den er noget, man kun kan gøre sammen med andre.

Livet på Den frie Lærerskole