Lærere

Bent Hansen
Uddannelsesleder
Underviser i tysk og PPD 1. årgang. Læreruddannet og cand.mag. i pædagogik, Master i Fremmedsprogsdidaktik. Tidligere Friskolelærer i 20 år. Har arbejdet professionelt med fortælling og er tilsynsførende på Friskoler.

Ansvarlig for administration af læreruddannelse og kursusafdeling.
Britt Stochholm
Underviser i Engelsk, Fortælling og Sproget
Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og MA i Fremmedsprogspædagogik fra KU. Tidligere efterskole- og friskolelærer.
Carsten Borbye Nielsen
Underviser i Musik og Det mellemfaglige
Almen musikpædagog (AM) fra Det Fynske Musikkonservatorium. Tidligere højskolelærer (2 år) og efterskolelærer (11 år). Mangeårig korleder, arrangør og sangskriver. Forfatter til en lang række bøger med musikpædagogiske materialer.
Gitte Tinning Madsen
Studievejleder og praktikkoordinator
Underviser i Sundheds- og seksualundervisning. Bachelor i Idræt og Organisationskultur og kommunikationsplanlægning, MA i vejledning.
Hanne Kirk
Underviser i Drama og Teater, Fortælling og Det mellemfaglige
Cand.mag. i Dramaturgi og Historie samt tillægsuddannelse i journalistik. Tidligere højskolelærer. Forfatter til artikler og fagbøger i Drama og fortælling. Har arbejdet i mange år med efteruddannelse af lærere fra friskoler, efterskoler og højskoler i drama og fortælling. Medlem af bestyrelsen i Danmarks Dramalærerforening.
Jakob Steensig
Underviser i Mediefag og Det mellemfaglige
Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole, MA i IT & Læring. Tidligere efterskoleærer og IT-pædagogisk konsulent.
Lone Billeskov Jansen
Underviser i Dansk
Uddannet folkeskolelærer, cand.pæd. i dansk didaktik. Forfatter til flere artikler om og materialer til danskfaget. Tidligere efterskolelærer og lektor i dansk på UCC.
Malu Samuelsen
Underviser i Dansk og Sproget
Uddannet lærer og cand. pæd. i dansk didaktik. Tidligere folkeskolelærer.
Marianne Rasmussen
Underviser i Religion og Tanken
Cand.theol., suppleringsuddannelsen "Køn, Kommunikation og kultur". Tidligere underviser på læreruddannelserne i Odense, København og Haderslev. Bestyrelsesarbejde i fri skole og foreninger, ordineret præst i folkekirken (valgmenighed), censor ved den ordinære læreruddannelse.
Martin Søgaard
Underviser i matematik og fysik/kemi
Læreruddannet, MA i naturfagsundervisning samt matematikvejleder. Har arbejdet en årrække i folkeskolen, deltaget i mange naturfags-udviklingsprojekter og er beskikket censor i fysik/kemi på læreruddannelsen.
Mikkel Kjeldsen
Underviser i Historie og Samfundsfag, samt Fællesskabet
Cand.mag. i historie og samfundsfag.
Har tidligere undervist på stx, hf og vuc.
Rasmus Kolby Rahbek
Forstander
Underviser i PPD på 1. årgang. Ph.d. i Uddannelsesvidenskab, cand.mag. i Idéhistorie og Æstetik & Kultur, MA i Europastudier. Tidligere højskolelærer og pædagogisk konsulent. Forfatter til en række bøger og om (højskole)pædagogik, bl.a. ph.d.-afhandlingen ’Stedets pædagogik’.

Øverste ansvarlig for økonomi, pædagogik og personale.
Simon Finnerup
Underviser i Pædagogik, psykologi og didaktik (PPD)
Cand. mag i dansk og religion, Master i børne- og ungdomskultur. Tidligere efterskolelærer og højskolelærer. Tilsynsførende på friskoler og konsulent/foredragsholder i de frie skoler.
Thor Mårtensson
Underviser i Idræt
Kandidat i Idræt og Sundhed, Syddansk Universitet. Mangeårig lærer på både efterskole og friskole.
Vagn Adler Sørensen
Underviser i Håndværk og design samt Friluftsliv
Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og Pædagogisk Diplomuddannelse. Har tidligere arbejdet på både efterskoler og højskoler.
Bolette Holm
Underviser i Håndværk og design samt Det mellemfaglige
Elin Østergaard
Underviser i Billedkunst og Det mellemfaglige
Ingvar Haubjerg Nielsen
Underviser i Naturfag samt fællesfaget Balancen
Cand. Scient i biologi. Har tidligere arbejdet som gymnasielærer, og har undervist i en årrække i friluftsliv, i filosofi og i Natur & samfund på seminarieniveau. Holder folkelige foredrag og kurser om livsfilosofi, natur og sundhed, og er optaget af at udvikle skolehaver.

Måske også relevant

Ledelsen 
på den frie Lærerskole

Styrelsen
på den frie Lærerskole

Ledige
stillinger

Den Frie Læreskole
er en selvejende instititution som er placret under Uddannelses- og Forskningsministeriet som de øvrige videregående uddannelser.

Livet på Den frie Lærerskole