Pædagogik, psykologi og didaktik

Pædagogik, psykologi og didaktik (PPD) handler helt grundlæggende om skole og om at være lærer. I faget undersøger vi, hvad skolens og lærerens opgaver er, og hvad der kendetegner (god) undervisning? Emnerne spænder vidt fra relationsarbejde, klasseledelse og konflikthåndtering til demokratisk dannelse, specialpædagogik og Grundtvigs skoletanker. PPD er primært rettet mod de frie skoler: friskoler, efterskoler og højskoler. 

Faget udgør et fælles fundament på tværs af linjefagene igennem læreruddannelsen og findes på alle årgange af uddannelsen. Samlet set er PPD det fag, der fylder mest igennem hele læreruddannelsen på Lærerskolen. Det skyldes, at vi mener, at et solidt fundament er afgørende for enhver god lærer.

Undervisningen foregår i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Vi eksperimenterer og afprøver lærergerningen i et fællesskab. Vi inddrager historier fra virkeligheden på skolerne, arbejder med autentiske cases og trækker bl.a. på de erfaringer og oplevelser, du får i forbindelse med praktikophold.

Et menneske består af både krop og sind, og i PPD bliver du derfor også kastet ud i både kropslige, intellektuelle og æstetiske læreprocesser. Fagets metoder spænder fra læsning og debat til kreative øvelser og fællessang.  Mest af alt taler vi med hinanden for i fællesskab at forstå og udvikle vores syn på skole- og lærervirksomhed. 

Undervisning er en kunstart, som vi i PPD undersøger, afprøver, diskuterer og forfiner. Hensigten er, at du i løbet af uddannelsen bliver klogere på eleverne og skolen - og finder frem til, hvilken lærer du gerne vil være. På 5. årgang har du mulighed for at vælge, om du helst vil have PPD rettet mod børn og unge eller unge voksne.

Simon Finnerup
Underviser i Pædagogik, psykologi og didaktik (PPD)
sf@laererskolen.dk
Cand. mag i dansk og religion, Master i børne- og ungdomskultur. Tidligere efterskolelærer og højskolelærer. Tilsynsførende på friskoler og konsulent/foredragsholder i de frie skoler.

Livet på Den frie Lærerskole