Øvrige fag

I løbet af din læreruddannelse vil du undervejs støde på en række mindre fag, hvoraf nogle er obligatoriske, mens andre er valgmuligheder. Nedenfor kan du læse om nogle af disse fag. Foruden fagene vil du i løbet af din uddannelse kunne deltage i en række faguger.

Fortælling 

Fortælling er et håndværk. Du lærer det kun ved at gøre det! Det er en af de frie skolers ældste metoder. Det er levende kulturformidling, det skaber de vildeste billeder, fortæller og tilhører er dybt afhængige af hinanden og begge må være til stede for at det magiske fælles 3. opstår. Det er Grundtvig og Kolds ideer udlevet i praksis med et nutidigt poetisk udtryk. 

Du kommer til at arbejde med mange værktøjer bl.a. har vi fokus på dit kropssprog og brug af stemme og rum. Vi øver os via en række øvelser i små improviserede fortællinger. Vi har fokus på fortællingens opbygning og at omsætte forskellige typer stof til fortælling. Vi arbejder med myter, vores sprog, og hvordan vi skaber stemninger og billeder. Formålet er, at den enkelte studerende skal finde sin egen fortællestil, har kendskab til fortællingens virkningshistorie og er bevidst om sin egen rolle i fortællerummet. Du får respons på dine fortællinger og din fortællestil og vi diskuterer fagets mange didaktiske muligheder i skolen. Og hvert år laver vi en stemningsfuld fortællermaraton, hvor alle fortæller en lille fortælling og vi tager ud på de nærliggende skoler og fortæller for børn og unge. 

Samarbejde og kommunikation 

Vi gør det hele tiden, også når vi ikke tror, at vi gør det - kommunikerer. Som studerende og lærer befinder du dig ofte i sociale sammenhænge med medstuderende, lærere, forældre, elever og samarbejdspartnere. Måske undrer du dig over, at kommunikationen nogle gange går galt, at samarbejdet stopper, eller at en samtale med en anden pludselig tager en uventet drejning.

I faget ”Samarbejde og kommunikation” arbejder vi med den medmenneskelige dimension og forpligtelse i forhold til at indgå i kommunikative og samarbejdsmæssige processer. Vi arbejder praktisk med teorier om kommunikation, samarbejde og konflikter, så det bliver til genstand for samtale og refleksion. Vi øver os både i at tage den svære samtale, at være lyttende og spørgende, så vi kan hjælpe andre til at komme til klarhed over en udfordring, uden at vi kommer med løsningerne. Formålet er, at du får større bevidsthed om eget sprog og får arbejdet med erfaringer i forhold til kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.

Det mellemfaglige 

Fagets formål er at udvikle de studerendes almene lærerfærdigheder og kendskab til varierede undervisningsmetoder. Centralt i faget står begrebet æstetiske læreprocesser. Grundtvig taler om ”oplivelse” før ”oplysning”. Oplivelsen er sanselig og handler bl.a. om at forbinde viden med følelser/optagethed, hvilket netop karakteriserer den æstetiske indlæring.

 Den æstetiske dimension optræder i fag som billedkunst, håndværk og design, medie, drama, idræt og musik, men kan også anvendes som metode i andre fag. Fagets formål er at sætte de studerende i stand til at bruge input fra disse fag tværfagligt og som metode i alle faglige sammenhænge. Faget består dels af en række fællestimer med fokus på æstetiske læreprocesser, og dels en række forløb, hvor de studerende kan vælge mellem specifikke æstetiske fagligheder, der kan udvikle den studerendes generelle lærerfaglighed og lærerperson. Derudover indgår der et obligatorisk forløb om digitale lærerkompetencer.

Projekt 

Projektforløbet på 2. årgang er en problemorienteret arbejdsmetode, der skal lære den studerende i en gruppe via projektarbejde og vejledning at arbejde problemorienteret med et projekt. Igennem projektet lærer den studerende om lærerrollen og lærerens opgave under et projektforløb og varetagelsen af projektundervisning og vejledning i fri- og efterskoler, samt at kunne perspektivere projektarbejdsformen til kommende lærervirksomhed. 

Faguger 

I løbet af uddannelsen skal du deltage i en række faguger, hvor du selv vælger efter interesse. Disse kan være planlagt af både lærere og studerende og kan handle om alt mellem himmel og jord – lige fra nyere dansk digtning og tekstildesign over improvisationsteater og beachvolley til folkedans og pædagogisk filosofi. Fagugerne er i høj grad drevet af deltagernes interesse og engagement.

Valgfag 

I løbet af din uddannelse har du mulighed for at deltage i nogle mindre valgfag. Disse er bl.a. seksualvejledning, svømmelærer og skitur.  

Livet på Den frie Lærerskole