Undervisningen

Undervisningsformen i de enkelte fag på Den frie Lærerskole afhænger af fagets indhold og metoder, og underviserens interesser og tilgang - samt antallet af studerende på holdet. Nogle fag har en mere praktisk og konkret tilgang, hvor faget i højere grad opfattes som et håndværk, mens andre fag er mere teoretiske og læsetunge, med fokus på det diskuterende og reflekterende. Fælles for alle fagene på Lærerskolen er, at de studerende både skal udvikle deres eget faglige niveau i fagene og samtidig lære metoder og tilgange til at undervise både børn, unge og voksne i det pågældende fag – både teoretisk og praktisk.

Undervisningen i fagene er i høj grad bundet op på de studerendes deltagelse og engagement. Det er således fælles for fagene, at de studerende har medindflydelse på faget og undervisningen. De studerende skal foruden den almindelige forberedelse til undervisningen også ofte bidrage med oplæg, undervisning af de andre studerende eller mindre forløb.

Derfor er der også krav om, at de studerende er fuldt til stede og engagerede i både de obligatoriske fag og linjefag. Kravet om tilstedeværelse i undervisningen hænger også sammen med, at læreruddannelsen er eksamensfri.

Den dialogiske undervisningsform, der opstår i en levende vekselvirkning mellem den studerende, læreren og det faglige stof, varieres i form af indslag eller oplæg fra enten læreren eller de studerende. Praktiske og didaktiske metoder og øvelser afprøves, og f.eks. podcasts, film og rammesat par- og gruppearbejde varierer undervisningen, ligesom udflugter, besøg og projektorienterede forløb er en integreret del af undervisningen på skolen.

Alle fag på Den frie Lærerskole har deres eget faglokale, som er indrettet efter de arbejdsformer, temaer og forløb, der knytter sig til faget. 

Livet på Den frie Lærerskole