Skolesamfundet

På Den frie Lærerskole spejler vi de skoleformer, vi uddanner til. Vi har derfor indrettet skolen på en måde, så de elementer man finder på en friskole, efterskole eller højskole ikke kun er noget, vi arbejder med i undervisningen, de er også levende til stede i skolens almindelige hverdag.

Det handler dog ikke kun om det, du uddannes til. Skolesamfundet er først og fremmest et andet ord for det fællesskab, der er på skolen. På Den frie Lærerskole er det et vigtigt omdrejningspunkt, at alle både er en del af og tager del i det forpligtende fællesskab. Det gør Lærerskolen til en helt unik uddannelse, hvor indhold og form er tænkt sammen.

Lavpraktisk betyder det, at vi holder morgensamling og spiser frokost sammen hver dag. Vi bruger også meget tid med hinanden både i undervisningen og fritiden, og demokratisk dannelse vægtes højt i form af udvalgsarbejde og deltagelse i mødekulturen. Årgangene står på skift for forskellige arrangementer, hvor man foruden at bidrage til fællesskabet øver sig i fremtidige arbejdsopgaver på en fri skole. Her kan man sætte sit eget præg på uddannelsen igennem skolens aktiviteter og udvalg, undervise medstuderende i faguger eller gøre sig på skolens stormøder.

Alt sammen har det betydning for, at vi kan have et stærkt skolesamfund. I et sådant samfund er der både brug for, at der bliver stablet fede fester på benene – og at der bliver ryddet op bagefter... Også her kræver det, at vi løfter i flok. Vi forventer noget af hinanden i skolesamfundet, men det er heldigvis legende let, når man ved, hvor meget man får igen.

Livet på Den frie Lærerskole