Pædagogisk Diplom i anvendt scenekunst - modul 2 + modul 3

Pædagogisk Diplom i anvendt scenekunst - modul 2

Modul 2: Dramapædagogik. 10 ECTS-point

På dette modul er der fokus på dramapædagogik. Du kommer til at arbejde med at planlægge, gennemføre og evaluere drama- og scenekunstpædagogiske forløb. Du arbejder med forskellige dramapædagogiske metoder, bl.a. improvisation, billede- og forumteater og procesdrama. Du får viden om æstetiske læreprocesser og dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie. 

Desuden er der er fokus på at argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag, og at reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik. Alt i alt vil du få indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer.

Læs mere om modul 2 her

 

Modul 3: Scenekunst med børn og unge,10 ECTS-point 

På dette modul er der spot på scenekunstneriske forløb med børn og unge. Du kommer til at arbejde med at udvikle, gennemføre og evaluere forestillingsprocesser og arbejde med samskabende processer, fx. devising-metoder. Du får kendskab til dansk scenekunst for børn og unge og kommer til at reflektere over scenekunstens betydning for børn og unges kulturelle identitetsdannelse. Vi har også fokus på arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi og på at kunne begrunde forestillingens forhold til publikum, fx. interaktivitet eller den fjerde væg.

Læs mere om modul 3 her:

Hanne Kirk
Underviser i Drama og Teater, Fortælling og Det mellemfaglige
hk@laererskolen.dk
Cand.mag. i Dramaturgi og Historie samt tillægsuddannelse i journalistik. Tidligere højskolelærer. Forfatter til artikler og fagbøger i Drama og fortælling. Har arbejdet i mange år med efteruddannelse af lærere fra friskoler, efterskoler og højskoler i drama og fortælling. Medlem af bestyrelsen i Danmarks Dramalærerforening.

Del på sociale medier

Livet på Den frie Lærerskole