Pædagogisk Diplom i anvendt scenekunst - modul 3

Den frie Lærerskole i Ollerup og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder i 2024-2025 en Pædagogisk Diplomuddannelse i Anvendt Scenekunst.

Scenekunst er et vidunderligt fag til at få eleverne i tale og arbejde æstetisk og kunstnerisk i skolen. I teatersalen skaber vi et rum for både almen dannelse og faglighed og vi får sat krop og følelser i spil. På denne PD får du indsigt og kunnen indenfor det scenekunstneriske felt. Vi arbejder intens i 2 gange 3 dage, hvor du er på internat på Den frie Lærerskole. Du møder knalddygtige og inspirerende undervisere som vil præsentere dig for teaterteori og masser af eksemplarisk praksis. 

Uddannelsesretningens formål er at bibringe den studerende personlige og faglige kompetencer i arbejdet med scenekunst indenfor det pædagogiske område.

Modul 3: Scenekunst med børn og unge,10 ECTS-point 

På dette modul er der spot på scenekunstneriske forløb med børn og unge. Du kommer til at arbejde med at udvikle, gennemføre og evaluere forestillingsprocesser og arbejde med samskabende processer, fx. devising-metoder. Du får kendskab til dansk scenekunst for børn og unge og kommer til at reflektere over scenekunstens betydning for børn og unges kulturelle identitetsdannelse. Vi har også fokus på arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi og på at kunne begrunde forestillingens forhold til publikum, fx. interaktivitet eller den fjerde væg.

Hanne Kirk
Underviser i Drama og Teater, Fortælling og Det mellemfaglige
hk@laererskolen.dk
Cand.mag. i Dramaturgi og Historie samt tillægsuddannelse i journalistik. Tidligere højskolelærer. Forfatter til artikler og fagbøger i Drama og fortælling. Har arbejdet i mange år med efteruddannelse af lærere fra friskoler, efterskoler og højskoler i drama og fortælling. Medlem af bestyrelsen i Danmarks Dramalærerforening.

Undervisere og vejledere 

Eva Klinting, cand.mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer. Forfatter til: ”Det store teaterprojekt i efterskolen”. 

Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune. Tidligere dramalærer på Herning Højskole. Censor ved Dramaturgi, Aarhus Universitet og Teater- og performancestudier, Københavns Universitet. Medforfatter til ”Fagdidaktik i teater og drama”. 

Hanne Kirk, modulansvarlig. Cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Tidligere dramalærer på Brandbjerg Højskole og teateranmelder på ”Det fri Aktuelt”. Medforfatter til ”Fagdidaktik i teater og drama”. 

Tid

Undervisningen afvikles som internater på Den frie Lærerskole

Onsdag den 29. januar kl.12.15 – fredag den 31. januar kl.12.15 2025

Onsdag den 2. april kl.12.15 – fredag den 4. april kl.12.15 2025
 

Pris

Undervisning: 11.338 kr.

Ophold/forplejning: 4578 kr.

I alt 15.916 kr. 

 

Prisen dækker undervisning, vejledning/eksamen, samt kost og logi i enkeltværelse.

Du kan søge kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, bøger og transport.

Er du kommunalt ansat, er der mulighed for at søge omstillingsfonden om midler.

https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/okonomi/puljer-og-fonde/veu-omstillingsfond

Frist for tilmelding 1.november 2024

Link til sikkert upload af personfortrolige oplysninger

 

 

Del på sociale medier

Livet på Den frie Lærerskole