Traditioner og fester

Traditioner er et afgørende element i de frie skoler. Som skole er det bl.a. i kraft af traditionerne, at man viser, hvem man er, udlever sine værdier i praksis og inviterer nye med ind i fællesskabet. Og så er de ritualer, der markerer indvielser, overgange og afslutninger. 

Sådan er det også på Den frie Lærerskole. Med de mange fester og traditioner på Den Frie Lærerskole deler vi store begivenheder med hinanden. Lige fra den magiske glæde over at starte, til vemodigheden over at afslutte – og alt det indimellem.

Nogle af traditionerne knytter sig til skolens fag, f.eks. fortællemaraton, forårskoncerten eller bæredygtighedsdag. Nogle af traditionerne er hemmelige og afsløres gradvist, så for at få et fuldt indblik, bliver du nødt til at starte og opleve alle 5 år. Andre traditioner går mange år tilbage, så hvis du møder en, der har gået på Lærerskolen for 30 år siden, kan I dele nogle af de samme oplevelser. Men fælles for alle traditionerne er, at de hele tiden skal udvikles og fornys for at være levende. Derfor bliver traditioner og fester altid til i et samspil mellem de mennesker, der befinder sig på skolen. Og alle har en forpligtelse til at bidrage til dem.

Festerne findes i alverdens afskygninger. Fra fejende flotte gallafester, over vilde dramasalsfester eller temaaftner på Undergrunden, til spontane fester på en tirsdag, fordi det var lige det, der var brug for. Fælles for alle festerne er, at det er fejringer af det fælles liv, vi alle er en del af på skolen.  

Traditionerne og festerne er ikke noget, der eksisterer i sig selv - de er noget, vi på skift giver til hinanden. Nogle arrangeres af skolen, men langt de fleste står de studerende for på tværs af årgangene. For eksempel 2. årgang sørger for, at hele skolen giver den nye 1. årgang en varm velkomst i forbindelse med skolestarten, mens 4. årgang holder et brag af en afslutning for 5. årgang, når de afslutter deres uddannelse. 

Livet på Den frie Lærerskole