Alt det du også lærer...

Den frie Lærerskole er selvfølgelig først og fremmest en læreruddannelse, hvis indhold primært finder sted i skolens daglige undervisning i de mange forskellige fag. Men i kraft af den særlige indretning og kultur på skolen kan du ikke undgå at lære en masse udover det, der finder sted i undervisningen. Ting, der alt sammen er med til at forberede dig på et liv som lærer i de frie skoler, men som er af mere indirekte karakter. Det gælder ikke mindst på tre centrale områder:  

På Den frie Lærerskole er der mange arrangementer, fester og traditioner, men også faguger, rejser og undervisningsforløb, der skal varetages, planlægges og gennemføres af de studerende. Ud over at det er sjovt at være med til, så lærer du også at planlægge og organisere store begivenheder, at have overblikket, at være realistisk omkring projektet og at eksekvere selve arrangementet, og ikke mindst at samarbejde med andre og bedst udnyttelse af de ressourcer, man har. De erfaringer får du rig gavn af som lærer på en fri skole. 

På Den frie Lærerskole er de studerende tæt involveret i skolens demokratiske folkestyre. På årgangsmøderne samles hver enkelt årgang og drøfter spørgsmål, som man er fælles om, eller planlægger fælles aktiviteter. På fagudvalgsmøderne har man indflydelse på, i hvilke retninger fagene udvikler sig. Og på stormøderne har man stemme- og høringsret i nogle af skolens vigtige beslutningsprocesser. Man får altså hænderne i den demokratiske dej og lærer, hvordan man selv bedst bidrager til skolens hverdag, og hvad der skal til for at få noget til at ske. 

På Den frie Lærerskole er der ingen prøver eller eksamener, men derimod er der faglige udtalelser fra, og en personlig relation til, underviserne. Som studerende indgår du løbende i en faglig og personlig feedback i løbet af uddannelsen, både med medstuderende og undervisere. På den måde lærer man at give og modtage konstruktiv kritik, som kan bruges i ens udvikling som lærer – og som menneske generelt.  

Tilsammen betyder det, at du udover den faglige undervisning lærer en hel masse konkrete færdigheder, som har stor betydning for dine muligheder for at træde ind i en skolehverdag, og bidrage til de mange forskellige opgaver der findes her. 

Livet på Den frie Lærerskole