21. november

Konference: Er der stadig plads til pædagogik i skolen?

Konference om skolens opgave og ikke mindst, om det stadig er pædagogikken der ligger til grund for skolens virke.

TIRSDAG D. 21. NOV. 2023

Er der stadig plads til pædagogik i skolen? Med afsæt i dette overordnede spørgsmål ønsker vi at invitere til en fælles samtale om skolens opgave og praksis:

  • Hvad vil det sige at fundere skolen på et pædagogisk grundlag? 
  • Sker der en psykologisering af skolen på bekostning af pædagogikken? 
  • Hvorfor fylder trivsel så meget i skolen? 
  • Er pædagogik at vise hensyn eller yde modstand?
  • Skal skolen indrette sig på dens elever, eller skal skolen indrette eleverne? 
  • Og hvem bestemmer egentlig i skolen? 

Anledningen til konferencen er den megen debat, der aktuelt finder sted om skolens virke, dens plads og rolle i samfundet, hvordan vi overhovedet skal gå til skolen og ikke mindst de mange holdninger der er til, hvilke problemer skolen skal være med til at løse. Her er det værd at stoppe op og stille skarpt på, hvad skolen egentlig er, kan og skal.  

Pris: Det koster 200 kr. at deltage i konferencen (inkl. frokost og forplejning). 

Tilmelding til konferencen: 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/jjjgh5r95q

 

Program 

09.30Kaffe og Brød
10.00Velkomst
10.30

Fælles debat: Er der stadig plads til pædagogik i skolen?

Deltagere: Mette Frederiksen (Folkeskolelærer), Torben Vind Rasmussen (Formand, Efterskolerne), Christine Thaning (Skoleleder, Frederiksberg Friskole) og Rasmus Kolby Rahbek (Forstander, Den frie Lærerskole). Ordstyrer: Jonas Møller (Folkehøjskolernes Forening). 

12.00Frokost
13.00

Workshops (se beskrivelse af de enkelte workshops nedenfor)

1) Krænkelseskultur og identitetspolitik i skolens praksis

2) Begejstringens pædagogik

3: Grænseoverskridelsens dannelsespotentiale

4) Hvem styrer skolen?

15.00

Fællesdebat: Hvad er skolens opgave? 

Deltagere: Stefan Hermann (Direktør, LIFE Fonden), Alexander von Oettingen (Rektor, UC Syd), Lotte Rod (Radikale Venstre) og Thomas Illum Hansen (Forskningschef, UCL) og Ordstyrer: Rasmus Kolby Rahbek (Forstander, Den frie Lærerskole)

16.00Afrunding

 

WORKSHOPS:

1) Krænkelseskultur og identitetspolitik i skolens praksis

Hvad sker der i skolen og med skolen, når nye bevægelser, holdninger og ønsker konfronterer den traditionelle skoles opgave og praksis? Normkritik, queerpædagogik og identitetspolitiske strømninger stiller nye krav til skolens indretning med ønske om eksempelvis safe spaces, trigger warnings og kønsneutralitet. Hvilke konsekvenser får dette for skolens menneske- og dannelsessyn – og i hvilke retninger ønsker vi, at skolen skal gå? 

Deltagere: Thomas Aastrup Rømer (uafhængig forsker), Lynge Korsgaard (Forstander, Eriksminde Efterskole), Sigrid Lauenborg Dahl (Lærer, Krogerup Højskole) og Anneline Larsen (Forperson, Lærerstuderendes Landskreds). Ordstyrer:  Stig Skov (Viceforstander, Vallekilde Højskole). 

 

2) Begejstringens pædagogik:

I en del skolekulturer, blandt andet de grundtvig-koldske, finder vi en forkærlighed for begejstring.

Det lille, tyske ord ’geist’ fortæller os, at ånd indgår i fænomenet begejstring, og det peger på den pædagogiske funktion som ånd udfører – at der blæses liv i skolens deltagere gennem f.eks. sprog og kunst. Debatten vil i forlængelse af dette forsøge at svare på spørgsmål som:

Hvordan sikrer vi liv i skolen? Hvilken rolle kan ånd, filosofi og poesi spille i nutidens skole? 

Deltagere: Claus Staal (Forstander, Silkeborg Højskole), Keld Skovmand (Førsteamanuensis, NTNU), Kirsten M. Andersen (Formand, Grundtvigs Forum). Ordstyrer: Mette Sanggaard (Forstander, Ollerup Musikefterskole).

 

3: Grænseoverskridelsens dannelsespotentiale

Hvis dannelsens bevægelse udfolder sig i et spændingsfelt mellem tryghed og udfordring, det nære og det fremmede, kosmos og kaos, må den dannelsesorienterede pædagogik følge med. Men hvordan gør man det i skolen? Hvordan balancerer læreren sit virke mellem tryghed og udfordring? Og hvordan indopererer vi det organiserede ubehag som del af skolens almene pædagogik - og hvordan forsvarer vi det?

Deltagere: Thomas Visby (Skoleleder, Vester Skerninge Friskole), Rasmus Kaysen Kier, Jonathan Linde, Carsten Oxenvad Ordstyrer: Simon Finnerup (Lærer, Den frie Lærerskole) .

 

4) Hvem styrer skolen?

Grundskolen i Danmark, både Folkeskolen og de frie skoler, er et fælles og folkeligt anliggende. Men hvad betyder dette i praksis? Hvem skal beslutte hvad? Hvem styrer skolen? Og hvad vil det egentlig sige at sætte Folkeskolen fri eller at være en fri skole? 

I denne workshop drøftes de omfattende og divergerende blik på skolens pædagogiske praksis og de mange ønsker, krav og opfordringer, skolen anno 2023 bliver mødt af og pålagt. Og hvordan bevarer skolen sit eget fodfæste i mødet med de udfordringer og opgaver, som italesættes på den anden side af skolens matrikel? 

Deltager: Lotte Rod (Radikale Venstre), Henriette Mønsted (Skoleleder, Ferritslev Friskole), Marianne Bernstorff Justesen (Folkeskoleleder, Seden Skole) og Rasmus Edelberg (Formand, Skole og forældre). Ordstyrer: Peter Bendix (Formand, Friskolerne).

 

Del på sociale medier

Livet på Den frie Lærerskole