Skolen i en global verden - 13., 14. & 15. september 2023

Bliv opgraderet på alle fronter i forhold til skolens internationale dimension og lærernes arbejde med at skabe rum for elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer. Herunder skriveseminar om ansøgning til at få skolen Erasmus+ akkrediteret til oktober deadline. 
 

Målgruppe 

Lærere/ledere på folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og højskoler 
 

Kursusindhold 

  • Elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse 
  • Organisering og kvalificering af undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes globale dannelse 
  • Elevernes refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark 
  • Inspiration og vejledning i skolens organisering af og tilgang til det internationale, herunder kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer og ansøgningsprocesser til Erasmus+ og NordPlus 
  • Teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og global dannelse 
  • Formidling af et bredt kultursyn 
  • Hvordan kan vi observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk? 
  • Hvordan kan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation? 
Britt Stochholm
Underviser i Engelsk, Fortælling og Sproget
bs@laererskolen.dk
Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og MA i Fremmedsprogspædagogik fra KU. Tidligere efterskole- og friskolelærer.

Undervisere

Iben Jensen: Professor (mso) Institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet, KBH.

Britt Stochholm: Master i Fremmedsprogspædagogik, underviser i engelsk på Den frie Lærerskole 

Ditte Lauritzen Mwakalukwa: Fuldmægtig i uddannelses- og forskningsministeriet 

Jakob Clausager Jensen: International konsulent i Efterskoleforeningen 
 

Tid

Internat: onsdag den 13. september kl.12.30 - fredag den 15. september kl.12.30 

Opsamling: onsdag den 6. december kl.10.00 - 15.30 (foregår online)
 

Pris

7000 kr. + moms 

Prisen omfatter undervisning, vejledning, logi på enkeltværelse, alle måltiderne.

Du kan søge kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, bøger og transport.

Statens Kompetencefond

 

Frist for tilmelding 30. juni 2023

Del på sociale medier

Livet på Den frie Lærerskole