Kontaktlærer i efterskolen - 13., 14., & 15. marts 2024

Du er lærer i efterskolen og vil styrke dine færdigheder inden for det pædagogiske arbejde som kontaktlærer. Opgaven som kontaktlærer handler om at hjælpe eleverne med at deltage i skolens fælles liv og at trives i samværet. Det er en svær opgave, som kræver særlige lærerfærdigheder og forudsætter, at læreren kan balancere sin tilgang og har et dobbelt blik på den enkelte elevs trivsel og fællesskabets bedste. I mange år har det været en kerneopgave for efterskolerne at vejlede eleverne i spændingsfeltet mellem den enkelte elev og fællesskabet, men i de seneste år er der opstået nye behov og udfordringer. Kontaktlærer i efterskolen klæder dig på til at møde eleverne i et samspil mellem de aktuelle behov og udfordringer, eleverne kommer med, og skoleformens særlige værdier, praksisformer og formål. 

Kurset består af oplæg, gruppesamtaler, erfaringsudveksling, fokusgruppesamtaler og en hel del praktiske øvelser. 
 

Kursusindhold

 • Eksistentiel vejledning og praksisorienteret livsoplysning 
 • Relationsarbejde og konflikthåndtering 
 • Hjemlighed et fremmed sted 
 • At vejlede elever med udgangspunkt i skolens værdier og livssyn 
 • Metoder til den gode samtale 
 • Unges identitet og udvikling 
 • Lærerpersonlighed og læreridentitet i spændet mellem opdrager og elevernes ven 
 • Skolens rammer, regler og kultur  
 • Elever med særlige udfordringer og inklusion i den frie, værdibårne skole  
 • Demokratisk dannelse 
 • Samarbejde med kolleger og forældre 
Simon Finnerup
Underviser i Pædagogik, psykologi og didaktik (PPD)
sf@laererskolen.dk
Cand. mag i dansk og religion, Master i børne- og ungdomskultur. Tidligere efterskolelærer og højskolelærer. Tilsynsførende på friskoler og konsulent/foredragsholder i de frie skoler.

Undervisere

Louise Hørlyck Finnerup: Efterskolelærer  

Simon Finnerup: Underviser i pædagogik, psykologi og didaktik på Den frie Lærerskole og tidligere højskolelærer 

Jeppe Dandanell: Efterskolelærer
 

Tid

Onsdag den 13. marts kl. 10.30 til fredag den 15. marts 2024 kl. 12.15
 

Pris

6000 kr.

Prisen omfatter undervisning, logi på enkeltværelse og alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Du kan søge kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, bøger og transport.

Statens Kompetencefond

 

Frist for tilmelding 2. januar 2024 

Del på sociale medier

Livet på Den frie Lærerskole