Inspirationskursus i tysk: Ordforråd - 2. & 3. maj 2024

Eleverne skal kommunikere med hinanden om væsentlige ting, men hvad hjælper det, hvis de mangler ordene? Temaet for årets tyskkursus er ordforråd, hvordan vi arbejder med det, så de husker det og får det leget ind. 

Du bliver opgraderet på den nyeste viden om tysk fremmedsprogsdidaktik og får det afprøvet i praksis. Du kommer til at tale meget tysk, får leget med sproget, erfaringsudvekslet med andre tyskkolleger og får ideer til at arbejde med både ordforråd, det skriftlige og mundtlige.
 

Kursusindhold

  • Ordforråd & chunks: Hvordan kan vi lære ord og små sætninger, uden at det opleves som terperi?
  • Vi arbejder med ordforrådet som en gennemgående del, så eleverne bedre kan huske det. 
  • Par- og gruppearbejde er en gennemgående arbejdsform, hvor vi både bruger Corporate Learning, men også får leget og samarbejdet. 
  • Skriftlighed: Hvordan kan vi hjælpe eleverne til at skrive enkle sætninger uden at skulle bruge google translate? 
  • Vi arbejder og leger med kunst, historie og kultur, hvor der er fokus på funktionel sprogindlæring med et kommunikativt formål. 
  • Erfaringsudveksling med andre tysklærere. 
Bent Hansen
Uddannelsesleder
bent@laererskolen.dk
Underviser i tysk og PPD 1. årgang. Læreruddannet og cand.mag. i pædagogik, Master i Fremmedsprogsdidaktik. Tidligere Friskolelærer i 20 år. Har arbejdet professionelt med fortælling og er tilsynsførende på Friskoler.

Ansvarlig for administration af læreruddannelse og kursusafdeling.

Undervisere

Bent Hansen: Master i Fremmedsprogspædagogik, underviser i tysk på Den frie Lærerskole og mere end 20 års erfaring som tysklærer i grundskolen
 

Tid

Torsdag den 2/5 kl.10.30 – fredag den 3/5 kl.12.15
 

Pris

4500 kr. + moms 

Prisen omfatter undervisning, logi på enkeltværelse og alle måltiderne.

Du kan søge kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, bøger og transport.

Statens Kompetencefond

 

Frist for tilmelding 28. februar 2024

Del på sociale medier

Livet på Den frie Lærerskole