Gøremålsdidaktisk kursus - opstart januar 2024

Gøremålsdidaktikken forsøger at tilrettelægge praktisk undervisning, så eleven kommer til at knytte erfaringer fra de praktiske gøremål med den lærte teori.  

Kurset giver deltagerne uanset faglig baggrund mulighed for at videreudvikle den gøremålsdidaktiske tilgang, så den kan inddrages i både den praktiske og i den boglige undervisning. 

Kurset henvender sig både til dem, som har en håndværksmæssig baggrund uden større pædagogisk uddannelse, og til dem med en pædagogisk uddannelse, der ønsker at videreudvikle den gøremålsdidaktiske tilgang. 

Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Foreningen af Frie Fagskoler og Den frie Lærerskole.
 

Kursusindhold

  • Med afsæt i konkrete arbejdserfaringer udvikles undervisningspraksis på baggrund af ny viden og teoretiske perspektiver 
  • Kollaborative læreprocesser 
  • Gøremålsdidaktik 
  • Pædagogisk relationsarbejde og ungdomskultur 
  • Ungdomskultur og relationsarbejde. 
  • Foredrag, diskussion og vekslende arbejdsformer, hvor deltagerne er aktive og også inddrager egne undervisningsforløb til egen og fælles refleksion over praksis.  
  • Praktiske forløb, hvor teorien ekspliciteres og omsættes til ny praksis.


Antal undervisningslektioner

41 undervisningstimer, 10 timer til forberedelse, samt 10 timer til arbejde imellem de to internater. Mellemtidsarbejdet består af mindre undersøgelsesarbejde af egen praksis og beskrivelse af undervisningsforløb.   

Marieke Brinck
Underviser i Pædagogik, psykologi og didaktik (PPD)
mb@laererskolen.dk
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Har arbejdet på højskoler, efterskoler, grundskoler og med videreuddannelse af lærere på UCL.
Bolette Holm
Underviser i Håndværk og design samt Det mellemfaglige
Vagn Adler Sørensen
Underviser i Håndværk og design samt Friluftsliv
vas@laererskolen.dk
Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og Pædagogisk Diplomuddannelse. Har tidligere arbejdet på både efterskoler og højskoler.
Jakob Steensig
Underviser i Mediefag og Det mellemfaglige
jrs@laererskolen.dk
Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole, MA i IT & Læring. Tidligere efterskoleærer og IT-pædagogisk konsulent.

Undervisere

Marieke Brinck: Underviser på Den frie Lærerskole i pædagogik, psykologi og didaktik

Bolette Holm: Underviser på Den frie Lærerskole i håndværk og design

Vagn Adler Sørensen: Underviser på Den frie Lærerskole i håndværk og design

Jakob Steensig: Underviser på Den frie Lærerskole i Medie og Teknologiforståelse
 

Tid

1. internat: torsdag den 18. januar kl.10:30 – fredag den 19.januar. kl.12:30

2. internat: mandag den 26. februar kl. 10:30 – onsdag den 28. februar kl. 12:30 

3. internat: torsdag den 18. april kl. 10:30 – fredag den 19. april kl. 12:30
 

Pris

Kr. 13.000 kr. + moms.

Prisen omfatter undervisning, vejledning, logi på enkeltværelse på Lærerskolen, alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Du kan søge kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, bøger og transport.

Statens Kompetencefond

 

Frist for tilmelding 1. november 2023 

Del på sociale medier

Livet på Den frie Lærerskole